איבוד אזרחות גרמנית - לאחר שכבר קיבלת את האזרחות הגרמנית, עליך להיזהר שלא לבצע צעדים שיגרמו לך לאבד את אזרחותך הגרמנית.

שירות צבאי: מותר לאזרח גרמני (וישראלי) לשרת שירות חובה בצה"ל. אולם, חתימה לשירות קבע, תבטל מייד ואוטומטית את האזרחות הגרמנית. כדי למנוע זאת, ניתן להגיש בשגרירות טופס בקשה לאישור מראש של שירות בקבע. בקשות אלו בד"כ מאושרות. רצוי להגיש מבעוד מועד.

קבלת אזרחות שלישית: כיום, קבלת אזרחות נוספת (שלישית), מבטלת אוטומטית את האזרחות הגרמנית. דוגמאה לכך הן נישואין עם בעל/אישה אמריקאים. למנוע זאת, ניתן להגיש בשגרירות טופס בקשה לאישור מראש של שמירה על האזרחות הגרמנית למרות הבקשה לקבלת אזרחות שלישית. יש לצרף אישורים ונימוקים על שמירת הקשר עם גרמניה וכו'. בקשות אלו לא תמיד מאושרות.

למי שאיבד את אזרחותו הגרמנית, ניתן להגיש בקשה להחזרה מחדש של האזרחות. הדבר נעשה לפי סעיף 13/14 לחוק האזרחות. מדובר בהליך לא פשוט הדורש הוכחת קשרים לגרמניה. עם זאת, הדבר אפשרי ואנו יכולים לעזור בתהליך.