עמוד זה מיועד לתת עצות וטיפים למי שכבר הפכו לאזרחים גרמניים.

אם יש לכם טיפים נוספים, אנא שלחו לנו.

כעקרון, האזרחות הגרמנית עוברת מדור לדור דרך לידה, גם אם כולם מתגוררים בישראל או במדינה אחרת מחוץ לגרמניה.

עם זאת, יש להקפיד למלא אחר הנהלים הגרמניים כדי לא לגרום לאיבוד האזרחות.