עם נפילת חומת ברלין ואיחוד גרמניה, החילה גרמניה המאוחדת את אותם חוקים להחזרת רכוש גם במזרח גרמניה (ומזרח ברלין). בין השנים 1991-1993 ניתן היה להגיש תביעות בגין אובדן נכסי נדל"ן ופירמות. מכיוון שהמועד הסתיים ב- 1993, אפשרו הגרמנים לארגון יהודי בשם ועידת התביעות (CLAIMS CONFERENCE) להגיש תביעות בגין נכסים שיורשיהם לא הספיקו להגיש התביעות בזמן.

ועידת התביעות העסיקה עשרות חוקרים ולאחר מחקר אינטנסיבי הגישה מעל 100,000 תביעות פיצויים (בגין בתים, מגרשים, חנויות, מפעלים, עסקים, ריהוט ועוד). במהלך השנים מאז 1993 הוכרעו בבתי משפט כ- 90% מתביעות הנדל"ן. מהתביעות בהן זכתה ועידת התביעות עד כה היא קיבלה סדר גודל מוערך של 1.25 מיליארד דולר (!). ועידת התביעות ייעדה את רוב הכספים שהתקבלו (ויתקבלו) לא לצורך החזרתם ליורשים המקוריים (צאצאי יוצאי גרמניה) כי אם לטובת העם היהודי כולו. כך מוקצה רוב הסכום לרווחת ניצולי שואה, ליד ושם, לטיפול רפואי ועוד. עם זאת, הקימה ועידת התביעות את ה"קרן לרצון טוב" – GOODWILL FUND. קרן זו נועדה לתת פיצוי חלקי (80%) ליורשים המקוריים בגין נכסים שעבורם זכתה ועידת התביעות בפיצוי.