האם אצטרך לוותר על האזרחות הישראלית או האחרת שלי?

עקרונית לא. כיוון שאבותינו ברחו מגרמניה עקב רדיפות הנאצים, הם התאזרחו בישראל וכתוצאה מכך גם אנו. לכן (וזה חריג בחוק האזרחות הגרמנית), לרוב אין צורך בוויתור על אזרחות ישראלית. כמו כן, מדינת ישראל מרשה להחזיק כמה אזרחויות. גם אם יש לך כרגע שתי אזרחויות (לדוגמא ישראלית ואמריקאית) לפני התחלת התהליך, תוכל לקבל אזרחות גרמנית ולהיות בעל 3 אזרחויות.