האם בן זוגי/בת זוגי יקבלו גם אזרחות אם אני אקבל?

חוק האזרחות, כפי שכבר פירטנו מתייחס לצאצאים הישירים של אזרחי גרמניה. בני הזוג אינם זכאים להכרה אוטומטית באזרחות. גם אם הם כן יזכו, הם יצטרכו לוותר על אזרחותם הישראלית. אבל, אם תרצו לחיות בגרמניה או אירופה, הם יוכלו לקבל מעמד של תושבים ואישור עבודה, בהתאם לחוקי כל מדינה.