מדוע אתם מתייחסים רק לסבא או אבא ולא לנשים במשפחה?

עד 1/4/1953 חוק האזרחות הגרמנית היה מוטה לטובת גברים. כלומר, רק גבר יכול היה "להעביר" את אזרחותו לבניו או בנותיו. לכן, אם רק סבתך הייתה אזרחית גרמניה ונולדת לפני 1953 אז אינך זכאי לאזרחות (ולכן גם לא להעביר לילדיך).מי שנולד לאחר 1953, יכול לקבל אזרחות מאביו או מאימו (בתנאי שאימו לא קיבלה מחדש את אזרחותה הגרמנית טרם לידתו).