מי בדרך כלל אינו זכאי לאזרחות גרמנית?

כאמור אזרחות גרמנית ניתנת לאלו שהיו אזרחים בעבר או לצאצאיהם. לכן, אלו שנולדו במחנות העקורים של גרמניה (בשנים 1945-1950) להורים ניצולי שואה שלא ממוצא גרמני, אינם זכאים בדרך כלל לאזרחות. כמו כן, יהודים רבים ממוצא מזרח אירופאי (בעיקר פולין) התגוררו בגרמניה מבלי שהייתה להם אזרחות מקומית. צאצאיהם בדרך כלל אינם זכאים לאזרחות. גם מבין מקבלי הרנטה מגרמניה ישנם רבים שאינם זכאי אזרחות משום שהנם ממוצא אחר, לדוגמא אוסטריה. כללים אלו אינם חלים תמיד ויש לבחון כל מקרה לגופו ואין לראות בהם יעוץ משפטי או אחר.