מהו דרכון גרמני ואיך מקבלים אותו?

לאחר הגשת כל המסמכים, מכתב הסבר מלווה וטפסים – יקבל הזכאי לכך אישור על אזרחות. לאחר מכן יש למלא טופס נוסף קצר מאוד, לשלם אגרה, לצרף תמונות ולהמתין לקבלת הדרכון בדואר רשום. הדרכון נשלח לזכאים לאחר קבלת אישור האזרחות בטקס קצר בשגרירות גרמניה בתל-אביב.