עקב שינויי גבולות לאחר מלחמות העולם, אזורים נרחבים ממה שהיה בעבר גרמניה נמצא כיום בפולין וברוסיה. המבחן העיקרי הוא לבדוק האם כאשר המשפחה גרה שם, היה המקום גרמניה.

יוצאי פוזן, ברומברג והסביבה  POSEN, BROMBERG - מדובר באזורים שהיו חלק מגרמניה עד 1920 בערך. התגוררה שם אוכלוסיה יהודית גדולה. לאחר סיפוח השטחים לפולין אחרי מלחמת העולם הראשונה, עברו רוב היהודים ממוצא גרמני פנימה לגרמניה (למשל לברלין). ניתן להשיג תיעוד (כמו תעודות לידה) גם מערים אלו כיום.