עקב שינויי גבולות לאחר מלחמות העולם, אזורים נרחבים ממה שהיה בעבר גרמניה נמצא כיום בפולין וברוסיה. המבחן העיקרי הוא לבדוק האם כאשר המשפחה גרה שם, היה המקום גרמניה.

יוצאי קניגסברג KOENIGSBERG - קוניגסברג היתה חלק מגרמניה ובירת פרוסיה המזרחית עד 1945, עת היא עברה לשליטה רוסית ונקראה מחדש קאלינינגראד KALININGRAD. קיים קושי רב מאוד לאיתור מסמכים מעיר זו עקב אי שיתוף פעולה מצד הרוסים. עם זאת, יש לנו ניסיון רב בטיפול ביוצאי קניגסברג (למשל דרך איתור רשומות המפקד היהודי שנערך בעיר ב- 1939).