עקב שינויי גבולות לאחר מלחמות העולם, אזורים נרחבים ממה שהיה בעבר גרמניה נמצא כיום בפולין וברוסיה. המבחן העיקרי הוא לבדוק האם כאשר המשפחה גרה שם, היה המקום גרמניה.

יוצאי ברסלאו BRESLAU - ברסלאו (כיום וורוצלב שבפולין) הייתה עיר גרמנית לכל דבר עד 1945. בעיר התגוררה אוכלוסיה יהודית גדולה. לאחר תום מלחמת העולם עברה העיר לשלטון פולני. מכיוון שהעיר כיום בפולין קיים קושי מסוים להשיג מסמכים אולם יש לנו ניסיון רב כולל אנשי קשר בעיר שיכולים לסייע. יש לשים לב שלחלק מיוצאי ברסלאו כותב משרד הפנים כי ארץ לידתם היא פולין אולם אין זה אומרים שלא היו אזרחים גרמניים.