משך תהליך הטיפול בקבלת האזרחות תלוי בעיקר באיכות המסמכים הקיימים ובאלו שחסרים ויש צורך להשיגם. אם קיימים בידך רוב המסמכים התהליך יכול להמשך עד מספר חודשים בודדים.

במקרים אחרים, התהליך יכול להמשך עד כשנה. אנו נלווה אותך לכל אורך התהליך. אתה שותף פעיל בהתקדמות התהליך. פגישת הייעוץ הראשונה נעשית ללא כל התחייבות להמשך התהליך וללא תשלום. בסיום הפגישה תינתן הערכת מחיר כוללת לטיפול בתיק. זאת בהתבסס על המסמכים הקיימים ועל אלו החסרים ומידת הקושי הכרוכה באיתורם.

עלות הטיפול בתיק כוללת את עלות איתור המסמכים, תרגום מסמכים ומתן אישורים נוטריוניים לפי הנדרש (תשלום נוטריוני ניתן בנפרד). בדרך כלל נפרש התשלום לפי התקדמות העבודה- חלק ניתן כמקדמה, חלק ניתן לאחר קבלת אישור רשמי של השגרירות וחלק בסוף – עם קבלת האזרחות.

רצוי לרתום את כל בני המשפחה שעשויים ליהנות מהשגת האזרחות לצורך מימון התהליך !